ANASAYFA

KALİTE POLİTİKAMIZ

Personel ve öğrenci taşıma hizmeti yapan kuruluşumuz; Aşağıdaki ilkeleri kalite politikası olarak benimsemiştir;

- Uluslararası standartları,teknolojiyi ve kaliteyi bütün faaliyetlerde ana prensip kabul ederek müşteri memnuniyetinin sürekliğini sağlamayı,

- Kaliteyi sürekli taşıma hizmetinin istenen zamanda gerçekleşmesini, en düşük maliyetle en yüksek kaliteye ulaşmayı, müşterilerimizin ve çalışan personelimizin firmamıza duyduğu güvenin devamlılığını,

- Firmamızın gelişimini sağlayacak her türlü eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına gereken önem ve hassasiyeti göstererek personel kalitesini ve memnuniyetini arttırmayı,

- Tüm birimlerde sürekli gelişme ve iyileştirmeyi uygulayarak, kaynakların etkili kullanılmasını sağlamayı,

- Tedarikçi firmalara çözüm ortaklığına giderek karşılıklı fayda esaslı bir anlayış içinde çalışmayı,

- Iso 9001: 2000 kalite yönetim sistemi standardının gereklerini yerine getirmeyi ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi, taahütte bulunmaktadır.